e-mail ile takip et

11.26.2013

Düsseldorf: wire 2014 ve Tube 2014 Fuarı-Yılmaz Parlar


BASIN TOPLANTILARI  

Düsseldorf: wire 2014 ve Tube 2014

Aynı mekânda paralel düzenlenecek olan teknoloji fuarları sektörün küresel buluşma noktasını oluşturacak

Küresel düzeyde lider fuarlar olan wire ve Tube, 7 – 14 Nisan 2014 tarihleri arasında Düsseldorf Fuar Merkezi’nde 14. kez birlikte düzenleniyor olacak. İhtisas fuarları tel ve kablo üretim ve işleme tekniklerini ve boru üretim ve işleme tekniklerini 100.000 metrekareyi aşkın sergi alanı üzerinde biraraya getirerek bir teknoloji gücü oluşturacak. Fuarlara toplam 2.500 dolayında firmanın katılması bekleniyor.
wire 2014 fuarının ürün grupları tel üretim ve işleme makinelerinden, hasır ve tel kaynak makinelerine, yöntem tekniğine ilişkin gereç ve yardımcı malzemelere, hammadde ve özel tellere kadar uzanıyor. Fuar aynı zamanda ölçüm, kumanda ve ayar tekniklerini, test tekniklerini ve lojistik, taşıma sistemleri ve ambalajlar gibi özel ihtisas konularını da kapsayacak.

wire fuarı 9’dan 12’ye kadar olan ve 15’den 17’ye kadar olan salonlarda gerçekleşecek. Tel, kablo ve cam elyafı makineleri, tel ve kablo üretimi ve tel ve kablo ticareti 9’dan 12’ye kadar olan salonlarda ve ayrıca 16. ve 17. salonda sergilenecek. Şekillendirme teknikleri (fastener technology) 15. salonda, yay üretim teknikleri (spring making) ve tel ve hasır kaynak makineleri (mesh welding machinery) 16. salonda yer alacak. Tel ve hasır kaynak makineleri sektörü gelecek fuarda ilk kez tek bir salon içinde gerçekleşecek bir özel gösteri çerçevesinde birleştirilmişolacak.

Tube 2014 fuarıkapsamındaki ürünler 1’den 7.0’a kadar olan salonlarda ve ayrıca 7a no’lu salonda sergilenecek. Fuar boru üretiminden boru işlemleri ve uygulamalarına kadar uzanan tüm ürün ve konuları kapsayacak.

Bu yıl ilk kez 7.1 no’lu salonda Plastic Tube Forum adı altında özel bir gösteri gerçekleşecek. Hammaddeler, borular ve boru aksesuarları, boru üretim makineleri, ikinci el makineler, yöntem tekniğine yönelik gereç ve yardımcı maddeler ve ölçüm/kumanda ve ayar teknikleri de fuar kapsamındaki konular arasında yer alıyor. Zengin ürün yelpazesi test teknikleri ve depo otomasyonu, kumanda ve denetleme sistemleri gibi özel ihtisas konularıyla destekleniyor.

Boru aksesuarları 1 ve 2. salonlarda, boru ticareti ve üretimi 2’den 4’e kadar olan salonlarda ve 7.0 ve 7.1 no’lu salonlarda sergilenecek. Çin Pavyonu 2. salonda yer alacak.

Şekillendirme teknikleri 5. salonda, boru işlem makineleri 6 ve 7a salonlarında izlenebilecek. Makine ve tesisler 7a salonunda, Plastic Tube Forum ise 7.1 no’lu salonda görülebilecek. Profiller 1’den 7.0’a kadar olan salonlar arasında değişik noktalarda yer alacak. Her iki fuara ilişkin güncel bilgilere fuarların web sayfalarından ulaşabilirsiniz:
www.wire.deve www.Tube.de

Tube 2014: Alman çelik boru sanayi üretimi 2012 yılında

biraz geriledi

Çelik boru sanayi dünya genelinde büyüme trendi gösteriyor. 2009 yılındaki düşüşten sonra üç yıl üst üste üretimde artış kaydedildi. Çelik Boru Sanayicileri Birliği (www.wv-stahlrohre.de) tarafından açıklanan rakamlara göre, 2012 yılında üretim hacmi % 6 oranında artışla 150 milyon tona ulaşmış ve böylelikle bir rekor daha kırılmış bulunuyor. Ancak bu gelişme sadece Avrupa Birliği bölgesi dışındaki ülkelerde yaşandı. Çin Halk Cumhuriyeti’nde üretim hacmi % 11 artışla 74 milyon tona ulaştı. Ortalamanın üzerinde bir üretim artışı kaydeden Çin Halk Cumhuriyeti dünya çelik boru üretiminin neredeyse yarısına sahip bulunuyor.

Böylelikle Çin Halk Cumhuriyeti dışında kalan ülkelerin payına yüzde 2,3’lük bir üretim artışı ve 76 milyon tonluk bir üretim hacmi düşmüş oldu. Ancak ekonomik konjonktüre dayalı olarak, özellikle Güney Avrupa ülkelerinde, talebin zayıflamış olması nedeniyle Avrupalı çelik boru üreticileri sektörel gelişmeden pay alamadı. Olumsuz yöndeki bu gelişme – yine meslek birliği tarafından açıklanan verilere göre – Alman çelik boru sanayini de etkiledi ve 2012 yılında üretim hacmi – bir önceki yıla kıyasla – % 3 azalarak 3,14 milyon tona geriledi.

Oysa Alman çelik boru sanayi geçtiğimiz yıl çok daha iyi bir gelişme kaydetmiş ve 2011 yılını sektör için olumlu bir yıl olarak değerlendirmişti. Nitekim 2011 yılı içinde konjonktürel endişelerin artmaya başlamış olmasına rağmen, Alman çelik boru üreticileri gerek dikişsiz gerekse dikişli çelik boru üretim hacimlerini artırmayı başarmışlardı. Hatta – meslek birliği tarafından verilen bilgiye göre – yılın ilk yarısında siparişlerde rekor artışlar kaydedilmişti. Bu nedenle sektörün kapasite kullanım oranı memnuniyet verici düzeye yükselmişti. Ancak yılın ikinci yarısında siparişlerde tekrar azalma görüldü.

Enerji sektörü itici güç oluşturmaya devam ediyor

Gerek uluslararası gerekse Alman çelik boru sanayi için geçmişte en önemli itici gücü enerji sektörü oluşturdu. Bu sektör günümüzde de çelik boru sanayi için en önemli pazarı oluşturmaya devam ediyor: Üretilen boruların yarısından fazlasıpetrol ve gaz hatlarında kullanılıyor. Petrol ve gaz aktarımında ve üretiminde ağırlıklı olarak dikişsiz ve kaynaklı çelik borular kullanılırken, sıvı ve gaz haldeki malzemelerin aktarılmasında ağırlıklı olarak kaynaklı borular tercih ediliyor. 2011 yılının ilk yarısında konjonktürdeki canlanmaya paralel olarak petrol ürünlerine yönelik talepte artış görüldü ve buna bağlı olarak da petrol ve gaz sondaj çalışmaları tekrar rekor düzeye yükseldi. Dolayısıyla OCTG (petrol ve sondaj boruları) ürünlerine yönelik talepte de belirgin artış kaydedildi.

Çelik boru sanayinin diğer önemli pazarlarını otomotiv, makine üretimi, enerji santralleri, kimya ve petro-kimya sanayileri ve inşaat sektörü oluşturuyor. Nitekim 2011 yılında sektördeki büyümeye öncelikli olarak makine üretimi, otomotiv ve kimya sanayi ve inşaat sektörü katkı sağladı. Çelik Boru Sanayicileri Birliği verilerine göre rüzgar enerjisi sektörü de giderek önem kazanmaya başlamış bulunuyor. Özellikle enerji santrallerinin offshore-birimlerinde çelik borulara gereksinim duyuluyor. Enerji santrallerinde kullanılan borulara baktığımızda ise, yurtdışı talebin eski düzeyini koruduğunu, ancak yurtiçi talebin aynı gelişmeyi göstermediğini görüyoruz.

Dikişsiz boru üretiminde ve büyük boru segmentinde görülen üretim kesintilerine rağmen Alman çelik boru üretimi 2011 yılında % 1,4 artışla 3,2 milyon tona yükseldi.İtalya’nın da aynı dönemde çelik boru üretim hacmini % 8 artışla 3,3 milyon tona çıkarmayı başarmış olması nedeniyle, Almanya AB ülkeleri genelinde çelik boru üreticileri içindeki lider konumunu İtalya’ya devretmek zorunda kaldı. İhracatın– bir önceki yıla kıyasla – % 2,1 oranında artışla 3,0 milyon tona ulaştığıdikkate alınacak olursa, çelik boru üretiminin neredeyse tamamının ihracata yönelik gerçekleşmiş olduğu görülüyor. Avrupa Birliği dışındaki ülkelere yapılan ihracat sayesinde Güney Avrupa ülkelerindeki talep düşüşü kısmen dengelenmiş oldu.

Almanya’ya yönelik çelik boru ihracatı % 11,8’lik belirgin bir artışla 2,2 milyon tona yükseldi. Almanya’ya çelik boru ihraç eden ülkelerin başında büyük farklaİtalya geliyordu. İtalya’nın yanısıra Fransa ve İspanya’nın da Almanya’ya yönelik ihracatlarında artış kaydedildi. Nord Stream Projesi’nde kullanılmak üzere büyük çaplı boru ihraç eden Japonya’nın yanısıra Ukrayna ve Türkiye de Almanya’ya yönelik çelik boru ihracat hacimlerini – bir önceki yıla kıyasla –artırmış oldular. Ancak Çek Cumhuriyeti’nden gelen teslimatlarda gerileme görüldü.

Gelişmekte olan pazarlara yönelik yatırımlar

Özellikle Almanya ve Avrupa dışındaki ülkelerde sektörel büyüme trendine girildiğinde, yerli boru üreticilerinin küresel varlık gösterebilmesi büyük önem taşıyor. Örneğin Salzgitter AG firması Europipe-katılımı sayesinde kendi boru üretim tesisleriyle büyümekte olan ABD pazarına girmiş bulunuyor. Merkezi Paderborn’da bulunan Benteler Steel/Tube GmbH ise Ekim 2012’de bir açıklama yaparak, ABD’deki ilk üretim tesisini Kuzeybatı Louisiana’nın Shreveport kentinde kuracağını açıkladı. Şirket mevcut satış faaliyetlerinin yanısıra kuracağı sıcak hadde dikişsiz boru üretim tesisiyle petrol ve gaz arama alanında dünyanın en önemli gelişmekte olan pazarları arasında yer alan ABD’deki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Benteler Steel/Tube GmbH yönetim kurulu başkanı Matthias Jaeger bu girişimi şu sözlerle açıklıyor: “Kuracağımız tesis sayesinde OCTG-pazarındaki faaliyetlerimizi yoğunlaştıracak ve müşterilerimize gelecekte daha kişisel ve esnek teslimat yapabilmek için Kuzey Amerika pazarındaki konumumuzu güçlendirmiş olacağız.”Boru üretim tesisinin 2015 yılının ikinci yarısında üretime geçmesi bekleniyor.İkinci aşamada ise ayrıca bir çelik tesisi kurulması hedefleniyor. Söz konusu iki tesis için toplam 900 milyon dolar dolayında yatırım yapılacak.

Avrupa borç krizi konjonktürel ortamıda etkiliyor

Euro bölgesindeki bazı ülkelerin kamu borçları nedeniyle ortaya çıkan kriz 2012 yılında da Alman çelik boru üretim sanayi üzerinde belirleyici rol oynadı. Yıla ümitli başlanmış olmasına rağmen, takip eden aylarda konjonktürel koşullar giderek zorlaşmaya başladı. Konjonktür sadece Avrupa’da değil, aynı zamanda Avrupa dışındaki birçok bölgede de hız kaybetti. Bu gelişme ABD ve Japonya’nın yanısıra gelişmekte olan büyük pazarları da etkiledi.

Salzgitter AG (www.salzgitter-de.com) tarafından verilen bilgiye göre, bir taraftan hammadde ve enerji giderlerinde artış yaşanırken ve boru segmentinde kısmen geçici kapasite kayıplarına tanık olunurken, sözü edilen gelişme nedeniyle Avrupa çelik pazarındaki satışlarda da belirgin gerileme görüldü. Büyük boru segmentinde üretimin zaman zaman kesintiye uğraması ve hassas borular segmentinde faaliyet gösteren Fransız şirketinin içinde bulunduğu olumsuz pazar koşulları şirketin boru üretim faaliyetlerini ciddi ölçüde etkilemiş oldu. Ancak HFI- kaynaklıboru ve paslanmaz çelik boru segmentindeki olumlu gelişme boru üretim faaliyetlerine olumlu katkı sağladı.

Salzgitter AG firması 2012 yılının ilk dokuz ayı içinde boru siparişlerini bir önceki yılın düzeyinde tutmayı başardı. Büyük çaplı boru siparişlerindeki gerileme orta büyüklükteki boru siparişlerindeki artışla dengelendi. Söz konusu dönemde en büyük kayıp otomotiv sektörüne yönelik özel hassas boru satışlarında görüldü. Diğer boru segmentlerinde üretim kapasitesi yıl sonuna kadar büyük ölçüde değerlendirilmiş oldu.

Yine firma tarafından yapılan açıklamaya göre, büyük çaplı boru segmentindeki sipariş girişleri bir önceki yılın değerinin altında seyretti. Diğer taraftan uluslararasıprojeler ve standart boru siparişleri nedeniyle 2012 yılının ilk çeyreğinde HFI-kaynaklı boru siparişlerinde ortalamanın üzerinde bir artış kaydedildi. Özel hassas boru segmentinde ise Alman otomotiv sanayinden gelen yüksek talebe karşın, Batı Avrupa ve Güney Avrupa bölgelerinde olumsuz koşullar hakim oldu. Sanayi ve enerji sektörlerinin müşterilerinden gelen taleplerin de çok zayıf düzeyde kaldığı dikkat çekti. Diğer alanlarda da ortak bir gelişme kaydedilemedi. Dikişsiz paslanmaz boru pazarı canlanırken, enerji santrali yapım projeleri beklentilerin çok altında kaldı.

Salzgitter AG firması yetkilileri, boru üretim sektörünün konjonktürel dalgalanmalarından gecikmeli olarak etkilenen bir sektör niteliği taşıdığını belirterek, bu nedenle 2013 yılı içinde –konjonktüre dayalı olarak– geçici eksik kapasite kullanım dönemleri yaşayabileceklerini belirtiyorlar. Bu gelişmeden en fazla büyük çaplı boru satışlarının etkileneceği ifade ediliyor.

2013 yılı için temkinli bir iyimserlik hakim

Çelik Boru Sanayicileri Birliği tarafından yapılan tahminlerine göre önümüzdeki yıllarda petrol ve gaz nakil borularına yönelik küresel talep ve dolayısıyla çelik boru talebi artış gösterecek. Talep artışı büyük ölçüde petrol ve gaz yataklarının sıradışı yöntemlerle değerlendirilmesi yönündeki çalışmalara –yani üzerinde çok tartışılan “fracking” yöntemine – ağırlık verilmesinden kaynaklanacak.

Gelişmekte olan ülkelerdeki – özellikle de Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki – altyapıprojelerinin de çelik boru talebini artırması bekleniyor.

Çelik Boru Sanayicileri Birliği, Avrupalı üreticilerin – konjonktürel güvensizlik ortamının sürüyor olması nedeniyle – 2013 yılına ilişkin olarak temkinli bir beklenti içinde bulunduklarını belirtiyor. Avrupa ve ABD’deki finans ve kamu borç krizlerinin getireceği yüklerin devlet müdahaleleri ile orta vadede hafifletilmesi ümit ediliyor. Ayrıca pazarlarda oluşacak güven artışının stoklar üzerinde yaratacağı etkinin yıl içinde Avrupa’daki çelik boru talebini olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

İhtisas Fuarı Tube 2014: Fuarın odak noktasını borular oluşturuyor

Düsseldorf kenti her iki yılda bir düzenlenmekte olan dünya lideri ihtisas fuarıyla boru sektörünün odak noktası haline geliyor. Başarılı Tube 2012 fuarından sonra bir sonraki Uluslararası Boru İhtisas Fuarı yine dünya lideri uluslararası ihtisas fuarı wire ile birlikte 7 – 11 Nisan 2014 tarihleri arasında Düsseldorf Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. Tube 2014 kapsamında boru ve boru aksesuarlarının yanısıra, boru üretim ve işlem tekniklerine yönelik yenilikçi teknolojiler ve sektörle bağlantılı çeşitli konular ele alınacak.

Dünyanın lider fuarları wire 2014 ve Tube 2014 öncesi düzenlenen Avrupa basın tanıtım gezisi çerçevesinde Messe Düsseldorf GmbH Müdürü Friedrich-Georg Kehrer tarafından yapılan açıklamanın metni

Chart 1: wire 2014 ve Tube 2014 – join the best!

Chart 2: İki güçlü ihtisas fuarı aynı tarihte aynı mekânda buluşuyor

Dünyanın çeşitli yerlerinden gelecek uzmanlar dünya lideri fuarlar olan wire - Uluslararası Tel ve Kablo İhtisas Fuarı ve Tube -Uluslararası Boru İhtisas Fuarı için Düsseldorf kentinde buluşacak ve 7 – 11 Nisan 2014 tarihleri arasında Düsseldorf Fuarı dünyanın en önemli adresi haline gelecek. 2500 dolayında katılımcı firma kablo, tel ve boru üretim sanayilerindeki yeniliklerini 15 fuar salonunda sergileyecek. Bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için söz konusu ihtisas fuarları vazgeçilmez nitelik taşıyor.

Tel ve kablo üretim sektörleri wire Fuarı için fuar merkezinin 9 – 12 no’lu ve 15 – 17 no’lu salonları arasında buluşurken, boru sektörü ürünlerini Tube kapsamında 1 – 7 no’lu salonlarda ve 7a salonunda sergileyecek. İki fuarın eş zamanlı düzenleniyor olması her iki sektör için de güçlü sinerji etkisi yaratıyor.

Chart 3 ve 4: İzlenimler

wire ve Tube fuarları kapsamında en yeni ve güncel teknolojilerini sergileyecek olan firmalar böylelikle potansiyel müşterilerini ikna etme olanağı bulacaklar. Katılımcı firmalar haklı olarak fuarda önemli ticari bağlantılar kurma beklentisi içinde bulunuyorlar:

Birkaç yıl önce yaşanan küresel finans krizi tel üretim sektörüne de ciddi darbe vurdu. Ancak konjonktürel iyileşmeye paralel olarak ticaret sektöründe canlanma başlamış ve üretim yine hız kazanmış bulunuyor.

Tel üretim sanayinin dikkati – hızlı ekonomik gelişme içinde bulunan – Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya ve Hindistan gibi ülkeler üzerinde yoğunlaşıyor. Aynı husus Arap ülkeleri için de geçerli oluyor.

Sektörün refahı ve gelişimi otomotiv ve makine üretim sektörlerindeki gelişmelere bağlı bulunuyor, zira tel sanayinin en önemli müşterilerini bu sektörler oluşturuyor. Elbette enerji ve telekomünikasyon sektörleri de tel sanayi için önem taşımaya devam ediyor.

2012 yılında çelik boru üretimi dünya genelinde yaklaşık 150 milyon ton ile bugüne kadar görülmemiş bir üretim hacmine yükseldi! Bu yükselişte Çin Halk Cumhuriyeti’nde görülen ortalamanın üzerindeki üretim artışı belirleyici rol oynadı. Nitekim Çin’de çelik boru üretim hacmi % 11 artışla 74 milyon tona yükseldi. Böylelikle Çin’in dünya çelik boru üretimi içindeki payı % 49,5 düzeyine ulaştı.

Çin Halk Cumhuriyeti dışındaki ülkelerde ise çelik boru üretimi

% 2,3 oranında artışla 76 milyon tona yaklaştı. Ancak 27 AB üyesi ülkede üretim hacmi – AB dışındaki ülkelerden gelen talep artışına rağmen– Güney Avrupa ülkelerinde talebin zayıflamış olması nedeniyle 14,1 milyon tondan 13,8 milyon tona geriledi. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan finans ve bütçe krizlerinin devlet müdahalesi nedeniyle orta vadede nispeten büyük sorun yaratmayacağı tahmin ediliyor.

Gaz ve petrole yönelik küresel talep ve aynı zamanda da“fracking” (hidrolik kırma) yöntemiyle mevcut petrol ve gaz yataklarının canlandırılıyor olması, önümüzdeki yıllarda çelik boru talebinin artmasınısağlayacak. Ayrıca kalkınmakta olan ülkelerde, özellikle de Çin Halk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilmekte olan altyapı projelerinin de çelik boru talebini artırması bekleniyor.

Bilgi sahibi olan ve yeni ticari temaslar kurabilen firmalar bu başarılı sektörlerde yerlerini alacaklar. İhtisas fuarlarımız wire 2014 ve Tube 2014 bu bağlamda gerek katılımcılara gerekse ziyaretçilere destek sağlayacak.

Chart 5 ve 6: Katılımcı firmaların yorumları

wire ve Tube fuarları katılımcılarıyla sürdürmekte olduğumuz karşılıklı görüşmeler, yıllardan beri izlemekte olduğumuz yolda devam etmemiz için güç oluşturuyor.

Chart 7: İyimser ortam ve gelişme – wire ve Tube fuarları

wire 2012 ve Tube 2012 fuarları için Düsseldorf’a 100’ü aşkın ülkeden 73.000’i aşkın ihtisas ziyaretçisi geldi. Ziyaretçiler 58 ülkeden gelen 2.500 katılımcı firmanın sunduğu yenilikler hakkında bilgi aldı. Fuarda toplam 105.800 metrekare net sergi alanı üzerinde yeni teknikler, güncel teknolojiler, makineler ve ürünler tanıtıldı.

Katılımcılar etkinlikten fazlasıyla memnuniyet duyarak ayrıldılar: Çok sayıda ticari bağlantı kurarak, fuar sonrası için de önemli ticari girişimler başlattılar.

Chart 8: wire 2012 katılımcı ve ziyaretçileri

wire İhtisas Fuarı başarı öyküsünü sürdürüyor. 2010 yılında 1.217 olan katılımcı sayısı 2012 yılında 1.313’e yükseldi. Dolayısıyla katılımcı firma sayısı 1986 yılından beri geçen süre içinde iki katından fazla artış göstermiş oldu. wire fuarı küresel düzeyde saygınlık kazanmış bulunuyor: 2012 yılındaki fuarda katılımcıların % 75’ini uluslararası firmalar oluşturdu. 50 farklı ülkeden gelen katılımcılar arasında sektör liderleri de eksiksiz temsil ediliyordu.

Fuarda 38.500 ziyaretçi tel ve kablo sanayindeki yeni gelişmeler hakkında bilgi aldı. Ziyaretçi sayısında 2010 yılına kıyasla 1.400 kişilik bir artış kaydedildi.Bir kez daha ihtisas fuarının çok geniş bir menzile sahip olduğu görüldü: Nitekim ziyaretçilerin % 60’dan fazlasını uluslararası uzmanlar oluşturuyordu. İhtisas ziyaretçileri ağırlıklı olarak Fransa, İngiltere ve İtalya’dan geldi.

Sektörün küresel platformu olan fuarın 2014 yılında da olumlu yöndeki gelişimini sürdürmesini bekliyoruz.

Chart 9: 2014 Tel ve Kablo İhtisas Fuarı ağırlıklı ürün grupları

Tel ve kablo üretim sektörüyle ilgili tüm konuları içeren wire 2014 sektörün buluşma noktasını oluşturuyor. Bu fuarda tel üretimi ve tel işleme makinelerine ilişkin sayısız yenilik tanıtılacak. Katılımcılar yöntem tekniklerine ilişkin gereçleri ve yardımcı malzemeleri, yay üretim makinelerini, bağlantı elemanlarının üretiminde kullanılan makineleri ve ayrıca hammaddeleri, özel tel çeşitlerini ve kabloları sergileyecekler. Fuar aynızamanda ölçüm, kumanda ve ayar tekniklerini, test tekniklerini ve özel ihtisas konularını da kapsayacak. Hasır ve tel kaynak makineleri de fuarda sergilenecek ürünler arasında yer alıyor.

Chart 10: 2014 yılında yeni bir uygulama: 16. salon tel ve hasır kaynak makinelerine ayrıldı

Geçtiğimiz yıllarda farklı salonlara dağılmış olarak sergilenen hasır ve tel kaynak makineleri 2014 yılında ilk kez 16. salonda 2.000 metrekarelik bir alan üzerinde toplu halde sergilenecek. Böylelikle birlikten güç oluşması sağlanacak. Uzmanlığın tek bir noktada buluşturulmasıyla wire fuarının net ürün dağılım planı daha da güçlendirilmiş olacak.

Chart 11: 2014 yılında yeni bir uygulama: Tek salonda biraraya getirilen tel ve hasır kaynak makineleri

16. salonda 2.000 metrekareyi aşkın alan üzerinde yaklaşık 20 katılımcı firma yer alacak:

Schlatter Industries AG – İsviçre

Progress – İtalya

Ideal-Werk – Almanya

EVG – Avusturya

PEDAX – Almanya

M.E.P Macchine Elettroniche – İtalya

Pratto – Yunanistan

Chart 12: wire 2014 hedef ziyaretçi grupları

Geleneksel olarak tel ve kablo sanayilerinden gelen uzmanların ağırlıkta olduğu görülüyor. Ancak wire başka sektörlerin temsilcileri tarafından da değerlendiriliyor. Bu sektörlere örnek olarak otomotiv sanayi, demir/çelik ve demirdışı metaller sanayi ve elektrik ve elektronik sanayileri gösterilebilir. Ancak wire fuarı inşaat sektörü, kimya sanayi, ölçüm/kumanda ve ayar teknolojileri sektörü için de vazgeçilmez nitelik taşıyor. Ticaret, zanaat ve hizmet sektörleri, ama aynı zamanda da lojistik ve çevre teknolojileri sektörleri de katılımcıların sunacağı ürün ve know-how’lara güven duyuyorlar.

wire 2014 fuarında bu sektörler yine güçlü şekilde temsil edilecek.

Chart 13: Tube 2012 katılımcı ve ziyaretçileri

Tube Fuarı 2012 yılında 1.179 katılımcı firma ile yeni bir rekora imza attı. Böylelikle katılımcı firma sayısı 1988 yılından beri geçen süre içinde sekiz kat artmış oldu. Uluslararası katılımcı oranının % 70 ile yüksek bir düzeye ulaşmış olması çok memnuniyet verici bir gelişme oldu. 50 farklı ülkeden gelen piyasa liderleri uzmanlıklarını ve ürünlerini Tube kapsamında sergileme fırsatını kaçırmadılar.

Boru İhtisas Fuarı da ziyaretçi sayısı açısından büyük artışkaydetmiş bulunuyor. İhtisas ziyaretçilerinin sayısı 2.600 kişilik bir artışla 34.600’e ulaştı. Burada da uluslararası ziyaretçi oranının % 55 ile çok yüksek olduğu görülüyor. Özellikle İtalya, Fransa ve Hindistan’dan çok sayıda ihtisas ziyaretçisi geldi.

Tube fuarının 2014 yılında da başarı öyküsünü sürdüreceğinden ve sektör için vazgeçilmez niteliğini koruyacağından eminiz.

Chart 14: Borular: 2014 yılının ağırlıklı ürün grupları

Tube 2014 Fuarı’nın ağırlıklı konularını boru hammaddeleri, boru ve aksesuarlar ve boru üretiminde kullanılan makineler oluşturuyor.İhtisas fuarı demir, demirdışı metaller, plastik, cam elyafı, cam, seramik, beton ve elyaf takviyeli çimentodan üretilmiş boru çeşitlerinin ticaretini kapsıyor.

Ayrıca ölçüm/kumanda ve ayar teknikleri, özel ihtisas alanları, test teknikleri, profil ve makineler de fuarın ağırlıklı konularıarasında yer alıyor. Yöntem tekniğine ilişkin gereçler ve yeni PTF - Forumu da fuarda önemli yer tutuyor.

Chart 15: 2014 yılında bir yenilik: Plastic Tube Forum (Salon 7.1)

Plastic Tube Forum – PTF ilk kez Tube 2014 kapsamında gerçekleşecek. 7.1 no’lu salonda düzenlenecek olan bu özel gösterinin hammadde üreticileri, boru üreticileri, boru ve hammadde satıcıları ve uygulayıcılarına yönelik özel bir buluşma noktası haline gelmesi hedefleniyor. Burada herşey plastik borular ve bunların uygulanma olanakları etrafında dönecek.

Chart 16: Tube 2014 Hedef ziyaretçi grupları

Tube elbette boru sanayinde faaliyet gösteren firmalar için vazgeçilmez nitelik taşıyor. Bu firmalar 2014 yılında da ağırlıkta olacak ve ihtisas fuarında en yeni buluşlarını ve ürünlerini sunacaklar. Ayrıca otomotiv sanayi, kimya sanayi, demir/çelik ve demirdışı metaller sanayileri de Tube fuarına bilgileriyle katkıda bulunacaklar.

Uluslararası Boru İhtisas Fuarı aynı zamanda elektrik ve elektronik sanayileri, inşaat, ticaret, zanaat ve hizmet sektörlerinin beklentilerini de karşılayabilmeyi hedefliyor. Lojistik ve çevre teknolojileri, on & offshore ve boru hatları üretimi de fuarda güçlü şekilde temsil edilecek sektörler arasında yer alıyor. Tube 2014 ısıtma sistemleri, petrol, gaz ve su temini, son olarak da ölçüm, kumanda ve ayar sistemleri için de önemli bir platform oluşturacak.

Chart 17: wire ve Tube uluslararası ziyaretçi grupları

wire ve Tube fuarları için Düsseldorf’a çok sayıda uluslararası delegasyonun geliyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Düsseldorf’un dünya lideri fuarlarına ne denli yoğun ilgi gösterilmekte olduğunu, yabancı ziyaretçi grubu ve delegasyonların sayısındaki artıştan görüyoruz.

Her ziyaretçi grubu ayrı ayrı karşılanıyor ve bu gruplara fuarı gezerlerken eşlik ediliyor. Daha sonra ziyaretçilerle biraraya gelinerek karşılıklı fikir ve deneyim alışverişinde bulunuluyor ve böylelikle gelecekteki ticari bağlantıların temeli atılmış oluyor. 2014 yılında da dünyanın çeşitli yerlerinden çok sayıda ziyaretçi delegasyonu bekliyoruz:

Chart 18: wire 2014 ve Tube 2014 uluslararası meslek birlikleri tarafından destekleniyor

Tel, kablo ve boru sektörlerinden fuara çok sayıda katılımcıfirmanın geliyor olmasının yanısıra ziyaretçi sayısının da çok yüksek olduğu görülüyor. wire ve Tube fuarlarının içeriğinin uluslararası meslek birlikleri tarafından destekleniyor olmasından Messe Düsseldorf olarak gurur duyuyoruz.

Fuarlara fikir desteği veren kuruluşlar arasında şunlarısayabiliriz:

International Wire and Cable Association (IWCEA), Verband der Draht-und Kabelmaschinenhersteller (VDKM/Alman Tel ve Kablo Makineleri Üreticileri Birliği), IWCEA France & Pays Francophones (Fransa), Verband der österreichischen Draht- und Kabelmaschinenhersteller (VÖDKM/Avusturya Tel ve Kablo Makineleri Üreticileri Birliği), Associazione Costruttori Italiani Macchine per Filo (ACIMAF/İtalya), International Wire & Machinery Association (IWMA/İngiltere), Wire and Cable Industry Suppliers Association (WCISA).

Tube 2014 ise International Tube Association (ITA) tarafından destekleniyor.

Chart 19: wire ve Tube fuarlarına ilişkin kısa bilgiler

İki yılda bir düzenlenmekte olan ihtisas fuarları wire ve Tube ziyaretçilere beş gün süreyle kapsamlı bilgi edinme olanağı sunuyor. Katılımcılar 7 – 10 Nisan 2014 tarihleri arasında her gün 9.00 – 18.00 saatleri arasında ürün ve hizmetlerini tanıtacaklar. Fuarın kapanış günü olan 11 Nisan 2014 tarihinde fuarlar 9.00 – 17.00 saatleri arasında açık olacak.

Günlük bilet 52,-- Euro ve abonman 92,-- Euro karşılığında fuar girişinde temin edilebiliyor. Öğrenci ve stajyerler için giriş ücreti 15 Euro olarak belirlenmiş bulunuyor.

Giriş biletlerinin online temini (print@home) kolaylık ve fiyat avantajı sağlıyor: Online satışta günlük bilet için sadece 36,-- Euro, abonman için de 74,-- Euro ödeniyor. wire ve Tube fuarları için ayrı ayrı hazırlanan kataloglar fuarlar hakkında kapsamlı bilgi veriyor. Fuar katalogları ayrı ayrı 30,-- Euro, birlikte alındıklarında ise 55,-- Euro karşılığında temin edilebiliyor.

Chart 20: Güncel Salon Planı

Katılımcıların salonlara dağılımının çok net ve sistematik bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz.

İlk olarak wire fuarını ele alalım: Tel, kablo ve cam elyafımakineleri sergileyen firmalar ve tel ve kablo üretim ve ticaret sektörlerinin temsilcileri 9’dan 12’ye kadar olan salonlarda ve ayrıca 16 ve 17. salonlarda yer alıyor. Şekillendirme teknikleri 15. salonda sergilenecek. Yay üretim teknikleri ve – bu yıl ilk kez birarada sergilenecek olan – tel ve hasır kaynak makineleri 16. salonda yer alacak.

Tube kapsamındaki konu ve ürünlerin dağılımı ise şu şekilde olacak:

Boru aksesuarları 1 ve 2. salonlarda, boru ticareti ve boru üretimi 2’den 4’e kadar olan salonlarda ve 7.0 no’lu salonda, şekillendirme teknikleri 6. salonda, boru işlem makinaları 6 ve 7a salonlarında, makine ve tesisler 7a salonunda, profiller ise 1’den 7’ye kadar olan salonlarda sergilenecek.

Plastik boru üreticileri ise toplu halde bu yıl – 7.1 no’lu salonda – ilk kez düzenlenecek olan Plastic Tube Forum’da yer alacak.

Chart 21: Tüm bilgileri bir arada bulacağınız adres: www.wire.de

wire 2014 hakkında neler bilmeniz gerekiyor? Tel ve kablo sanayindeki yenilikler nelerdir? Bütün bu soruların yanıtlarını fuarın “
www.wire.de”internet adresinde bulacaksınız. Web sayfası katılımcıların firmaları ve ürünleri hakkında bilgiler de içeriyor. Ayrıca ziyaretçi, katılımcı ve basın için hazırlanmış özel bölümler de yer alıyor.

Web sayfamız üzerinden Xing, Facebook ve Linkedin aracılığıyla diğer uzman ve ilgililerle bağlantı kurma olanağı da sunuluyor.

Chart 22: Tüm bilgileri bir arada bulabileceğiniz adres: www.tube.de

wire Fuarı’nın Web sayfasından Tube fuarının online sayfasına geçtiğinizde hiç zorluk çekmeyeceksiniz, zira iki sayfa da benzerşekilde yapılandırıldı. Elbette “www.tube.de” sayfasında – Plastic Tube Forum gibi – özel bilgilere de yer verildi.

Chart 23 : wire ve Tube ürün gruplarıyla uluslararasırekabet

Katılımcı ve ziyaretçiler başarılı ihtisas fuarlarımız wire ve Tube için Düsseldorf’a geliyorlar. Ancak biz de sizlere ulaşmaya çalışıyor ve başarılı fuar konseptimizle tel, kablo ve boru sektörleri için dünya genelinde kardeş fuarlar düzenliyoruz:

Yurtdışındaki fuarlarımızı şöyle sayabiliriz: Moskova’da wire/Tube Russia 2015; Eylül 2014’de Shanghai‘da wire/Tube China; Ekim 2014’de Hindistan/Mumbai’de Tube, Metallurgy India; Eylül 2015’de Tayland/Bangkok’ta wire/Tube Southeast Asia; Ocak 2015’de Birleşik Arap Emirlikleri/Dubai’de Tekno/Tube Arabia ve Ekim 2015’te Brezilya Sao Paulo’da TUBOTECH/wire South America.

Chart 24: Küresel uzmanlık ağı: 132 ülke için hizmet veren 8 kardeş kuruluş ve 69 yurtdışı temsilciliği

Messe Düsseldorf dünyanın çeşitli yerlerinde katılımcılar ve ziyaretçilerle temas kurmayı hedefliyor. Bu olanak 132 ülke için hizmet veren 8 kardeş kuruluş ve 69 yurtdışı temsilciliğiyle sağlanıyor. Müşterilerimiz kendi ülkelerinde ve kendi dillerinde Messe Düsseldorf’un etkinlikleri hakkında bilgi edinebilmenin yanısıra, wire 2014 ve Tube 2014 fuarlarına ilişkin destek alabiliyor ve pratik bilgilere ulaşabiliyorlar. Kardeş kuruluşlarımız ve yurtdışı temsilciliklerimiz sizlere Düsseldorf seyahatinizi planlarken veya otel rezervasyonları için de destek sunuyorlar.

Kısaca tekrar Düsseldorf’taki fuar merkezimizle ilgili bilgi vermek istiyorum: Düsseldorf kentinde, 24’ü dünyanın lider fuarları olmak üzere, toplam 50 ihtisas fuarı düzenleniyor. B2B fuarı uluslararası düzeyde yoğun ilgi görüyor. Nitekim katılımcı ve ziyaretçilerin % 60’ı Almanya dışından geliyor. Fuar merkezi toplam 306.000 metrekare (iç/dış alanlar) sergi alanına ve 19 salona sahip bulunuyor. Messe Düsseldorf’un 151 ülkedeki müşterilerine 1.250 kişilik hizmet ekibi ile destek veriliyor. Fuar şirketinin 2012 yılı cirosu 381 milyon Euro olarak açıklandı.

Chart 25-26: Düsseldorf: Farklı cazibesi olan uluslararası bir ticaret merkezi

Ayrıca iki kongre merkezine sahip Düsseldorf fuar merkezi lojistik açıdan da önemli avantajlar sağlıyor. Fuar merkezi havaalanının ve uluslararası bağlantılı iki tren istasyonunun yakınında yer alıyor. Fuar merkezinin doğrudan Arena/Messe Nord istasyonuna bağlı olması da katılımcı ve ziyaretçiler için kolaylık oluşturuyor.

Messe Düsseldorf 20.000 araçlık otoparkı ile karayolu ile gelecek olanlara da kolaylık sağlıyor. Fuar merkezinin dört farklı girişi fuara esnek bir şekildeulaşılabilmesine olanak veriyor. Ayrıca fuar merkezinin Kuzey Bölümü tamamen bağımsız hale getirilebiliyor.

Fuar merkezinin sunduğu avantajların yanısıra Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti başkenti olan Düsseldorf da konuklara farklı seçenekler sunuyor: Ren Nehri kıyısındaki eski şehir merkezi, şık mağazalar, dünyaca ünlü müzeler, opera binası ve zengin konser seçenekleri konuklara kültürel faaliyetler, dinlenme ve eğlence için sayısız olanak sunuyor.

Dünyaya açık bir kent olan Düsseldorf aynı zamanda kendine özgü geleneksel özellikler barındırıyor.

wire 2014 ve Tube 2014 fuarlarında yeni temaslar kurabilir ve sektörün en iyileri ile bilgi ve deneyim alışverişinde bulunabilirsiniz. Yeni ticari bağlantılar kurma fırsatını kaçırmayın

ÖZET BİLGİLER: Tube 2014

Fuarın adı Tube 2014, Uluslararası Boru İhtisas Fuarı

Düzenleyen kuruluş Messe Düsseldorf GmbH

Messeplatz

40474 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 45 60 01

Infotel: +49 (0)211 45 60-900

Telefax: +49 (0)211 45 60-668

İnternet: www.Tube.de

Destek veren kuruluşITA– International Tube Association

Ağırlıklı ürün gruplarıBoru hammaddeleri, borular ve aksesuarlar

Boru üretim makineleri

PTF Plastic Tube Forum

İkinci el makineler

Demir ve demirdışı metaller, plastik, cam elyafı,

cam, seramik, beton, elyaf takviyeli çimento ve

diğer malzemelerden üretilmişboruların ticareti

Yöntem tekniğine ilişkin gereç ve yardımcı malzemeler

Kumanda, ölçüm ve ayar teknikleri, kontrol teknikleri

Özel ihtisas konuları, lojistik, çevre koruma

Profil ve profil teknolojileri

Tube 2012 verileri50 ülkeden 1.179 katılımcı

34.659 ziyaretçi, 48.598 metrekare net sergi alanı

Fuar salonları 1 – 7. salonlar ve 7a salonu

Açılış saatleri 7 – 10 Nisan 2014: 9.00 - 18.00 arası

11 Nisan 2014 9.00 -17.00 arasıFuar giriş ücretleri Günlük bilet: 52,00€

Günlük bilet (online):36,00 €

Abonman:92,00 €

Abonman (online): 74,00 €

İndirimli günlük bilet: 15,00 €

KatalogFiyat:30,00€

Katalog paketi wire/Tube:55,00 €

Postayla katalog siparişi:

Neureuter Fair Media

Westendstrasse 1

45143 Essen

Tel: +49 (0)201 / 36547 305

Fax: +49 (0)201 / 36547 325

rogmann@neureuter.de

İnternet
www.Tube.de

wire 2014: Bir öncü sektör

Otomobil satışlarındaki artış yay sanayini de harekete geçiriyor

Bir önceki on yıllık dönemin sonlarında yaşanan küresel ekonomik krizi durdurmak pek mümkün olamadı. Aynı husus büyüme hızı frenlenen otomotiv sektörü için de geçerli oldu. Otomotiv yan sanayi konumundaki yay üreticileri de krizi tüm şiddetiyle yaşamak zorunda kaldılar. Ancak artık geleceğe yönelik belirtiler değişmiş bulunuyor: Geçtiğimiz yıl otomobil üreticileri için bir rekor yılı oldu ve bu gelişme otomotiv yan sanayine de hareketlilik kazandırdı.

Otomotiv sektörü rekor yolunda ilerliyor

Yay sanayinin refahı ve sağlıklı gelişimi büyük ölçüde otomotiv sektörüne bağlı bulunuyor. Alman Yay Sanayicileri Birliği (VDFI) tarafından açıklanan verilere göre, yay sanayinin en önemli müşterilerinin % 62’sini otomotiv ve otomotiv yan sanayi oluşturuyor. Güncel rakam ve tahminlerin daha da sevindirici olduğunu görüyoruz . Otomotiv üretimi geçtiğimiz yıl % 11,5 artışla 12,98 milyon taşıta yükseldi. Küresel üretim ise % 3,5 artışla 80,27 milyon araca ulaştı. Alman Otomotiv Sanayi Birliği BaşkanıMatthias Wissmann sevindirici haberi şu sözlerle veriyor: “Almanya’da hiç bu kadar çok sayıda otomobil üretilmemiş ve hiç bu kadar çok sayıda otomobil ihracatı gerçekleşmemişti.” Almanya bu alanda önde gelen ülkeler arasında yer alıyor.

Otomotiv sektörünün en büyük satış pazarlarını Asya ve Kuzey Amerika bölgeleri oluşturuyor. Batı Avrupa’da ise farklı bir eğilim olduğunu görüyoruz. 2015 yılında Batı Avrupa ülkelerindeki binek aracı satışlarının küresel satış hacmi içinde % 20’nin altında bir paya sahip olması bekleniyor. Genel olarak bakıldığında ise sektörde büyüme görüleceği yönünde işaretler alınıyor:“CAR Universitaet Duisburg-Essen” bu yıl için dünya genelinde otomobil üretiminde % 5,1 oranında bir artış bekliyor. Bu artışın sektör için yeni bir rekor anlamına geleceği belirtiliyor.

Tüm yan sanayi kuruluşları için bolluk dönemi

Böyle bir artış elbette gerek otomotiv yan sanayi gerekse yay üreticileri için bir bolluk dönemi yaşanacağı anlamına geliyor. Motorlu taşıt parça ve aksesuarlarının toplam cirosu – otomotiv sektöründeki hareketliliğe dayalı olarak – geçtiğimiz yıl % 12,3 artışla 69,12 milyar Euro’ya yükseldi. Almanya’da yay üretim hacmi ise yılda yaklaşık 500.000 ton düzeyinde bulunuyor. Bu sektörde faaliyet gösteren 180 dolayında firmanın toplam cirosu 2 milyar Euro’ya ulaşıyor.

Farklı boyutlarda yay kullanılmadan otomobil üretilmesi mümkün olamıyor. Gerek döşemeler olsun, gerekse tekerlek süspansiyon sistemleri olsun, mutlaka yay kullanılıyor. Örneğin yaylar şasinin vazgeçilmez bir unsurunu oluşturuyor. Tekerlekler yayların sayesinde yollardaki pürüzlere uyum sağlıyor ve araç gövdesinin sallanmasını engellemenin yanısıra daha iyi bir yol tutuşunu mümkün kılıyor. Koltukların konforlu olabilmesi için iyi bir yaylanma sistemine gerek duyuluyor. Motorlu taşıtlarda bunların dışında binlerce farklı yay çeşidi kullanılıyor: Nitekim yanmalı motorlarda yakıt-hava karışımı için kullanılan emiş valfleri ve atık gazlar ve yanma artıkları için kullanılan tahliye valfleri de özel olarak üretilen valf yayları sayesinde açılıp kapanıyor.

Yay üreticilerine elektronik sanayi güç veriyor

Elektrik sanayinin gelişimi yay piyasasını da güçlendiriyor.

Alman Yay Sanayicileri Birliği (VDFI) verilerine göre elektroteknik sanayi % 13’lük payı ile yay üretim sektörünün ikinci büyük satış pazarınıoluşturuyor. Elektrik üretiminde kullanılan türbin ve izolatörlerde yaylar çok önemli yer tutuyor.

Elektroteknik sanayi de rekor yolunda ilerliyor. Alman Elektroteknik ve Elektronik Sanayi Birliği (ZVEI) tarafından yapılan açıklamaya göre “elektronik sanayi kuruluşlarının – fiyat etkilerinden arındırılmış –üretim hacmi Ocak 2012’de bir önceki yıla kıyasla % 10 oranında artışgöstermiş” bulunuyor. Sektörün 2008 rekor yılı rakamlarını bile geride bırakmışolduğu belirtiliyor.

Yay sanayinin üçüncü büyük satış pazarını makine üretimi oluşturuyor. Nitekim üretimin % 10’u bu sektör tarafından kullanılıyor. Kuvvet uygulanan her noktada teknik yaylara gerek duyuluyor. Makine üretim sektörü de geçtiğimiz yıl olağanüstü bir büyüme kaydetti: Üretim hacmi % 14 oranında yükseldi. Alman Makine ve Tesis Üreticileri Birliği (VDMA) Başkanı Thomas Lindner tarafından yapılan açıklamaya göre “Temmuz 2009’da % 67,5 ile son beşyılın en düşük düzeyine gerilemiş olan kapasite kullanım oranı % 88,7’ ye ulaştı.”

Yaylar ısı ve baskıya maruz kalıyor

Tıp teknolojileri, gıda sanayi, demiryolu sanayi, bina teknikleri, optik, saat ve oyuncak üretimi ve büro makineleri gibi sektörler de yay üreticileri için hafife alınmayacak satış pazarlarını oluşturuyor. Soğuk veya sıcak işlemle şekillendirilen yaylar, örneğin baskı yayları, trapez yaylar, parabolik yaprak yaylar, konik yaylar, baskı/çekme ve form yayları,kurma yayları, disk yaylar ve spiral yassı yaylar yoğun talep görüyor.

Baskıya dayanabilme, dengeleyebilme ve uygulanan kuvveti aktarabilme teknik yayların en önemli işlevlerini oluşturuyor. Örneğin, tükenmez kalemin içindeki basit yaylar çok zayıf bir baskıya maruz kalırken, üretim sanayinde kullanılan yaylar için durum çok farklı olabiliyor: Nitekim bu sektörde yayların bazen çok yüksek güçlere dayanabilmesi gerekiyor. Ancak yayların sadece baskıya dayanıklı olması yeterli olmayabiliyor. Nitekim –çelik üretim sanayinde olduğu gibi – yayları yüksek ısılar da zorlayabiliyor. Yüksek teknoloji başlığı altında ise yassı tel yayların uydularda inanılmaz görevleri yerine getirdiğini belirtmemiz gerekir.

İnsan bedeninde kullanılan yaylar

İnsan bedeninde dahi yaylara gereksinim duyulabiliyor. Örneğin Dr. Werner Röhrs KG firması kemiklerin uzatılmasında kullanılan özel bir yay çeşidi üretiyor. Firmanın Genel Müdürü Dr. Philipp Koepff tarafından “Allgäuer Gazetesi”ne verilen demeçte şöyle deniyor:

“Kemik müdahale ile kırıldıktan sonra, uzatma işleminin uygulanabilmesi amacıyla kırık parçalar arasındaki mesafenin açılabilmesi için araya yay yerleştiriliyor. Burada kullanılacak yayın ebadının ve dayanma gücünün yanısıra, üretildiği malzeme de elbette çok büyük önem taşıyor, zira vücudun bu malzemeye karşı tepki göstermemesi gerekiyor.”

Yayların uygulama alanlarının çeşitliliği kadar, bunların üretildiği malzemeler de farklılık gösterebiliyor. Yayların sadece uygulanacak gücü absorbe ederek sıradan görevleri yerine getirmesi yeterli olamayabiliyor. Korozyona ve ısıya dayanıklı olmaları ve bazen de elektrik iletkenliği özelliği gösterebilmeleri de müşterilerin beklentileri arasında yer alıyor. Dr.Werner Röhrs KG firması tarafından üretilen bir standart yay 80 dereceye kadar ulaşanısılara maruz kalabiliyor. Merkezi Sonthofen’da bulunan firma ayrıca otomotiv sektörü için yağda menevişlenmiş çelik kullanarak 120 derece ısıya kadar dayanabilen valf yayları üretiyor. Paslanmaz yay çeliğinden üretilen yaylar ise korozyondan etkilenmiyor. Bakır veya bakır alaşımlarından üretilen yay telleri ise yüksek elektrik iletkenliğine sahip bulunuyor. Bu özellik elektrik sanayinde büyük önem taşıyor. Nikel bazlı alaşımlardan üretilen yaylar ise yüksek ısılara ve korozyona karşı dayanıklılık gösteriyor.

Makina parkı nitelikli ürünleri mümkün kılıyor

Yaylar farklı olumlu özelliklere sahip olabildikleri gibi çok farklı şekillerde de üretilebiliyor. Nitekim yerin kısıtlı olduğu noktalarda tercih edilen küçük yassı tel baskı yayları kesitleri sayesinde blok uzunlukları boyunca uygulanacak güce dayanma özelliğine sahip bulunuyor ve böylelikle daha fazla enerji depolayabiliyor. Yassı tel yayları dairesel kesitli tel yaylara kıyasla yerleştirildikleri mekanı daha iyi dolduruyorlar.

Pazarda rakipleri karşısında yay kadar esnek hareket edebilmek isteyenler, mutlaka kaliteli ürünler sunmak zorundadırlar. Dolayısıyla nitelikli ürünler için uygun bir makine parkı vazgeçilmez nitelik taşıyacaktır. Bu alanda, tel sarma makinaları üreten “Fortuna Federn Austria” firmasınıörnek gösterilebiliriz. Firma tarafından WIM CNC adı altında geliştirilmiş olan otomatik servo motorlu yay sarma makinesi –sahip olduğu özel sistem sayesinde –yay haline getirilecek tel malzemenin sarma işlemi başlangıcında kaymadan tutturulabilmesini sağlıyor. Sağ ve sol sarım imkanı sağlayan makine, silindirik veya konik çekme, basma ve kurma yaylarının üretiminin yanısıra farklıtel şekilleri için de kullanılabiliyor. Fortuna Federn firması tarafından verilen bilgiye göre, söz konusu modelde besleme, sarma ve kesim işlemleri tamamen otomatik olarak gerçekleşiyor.

Komple üretim hatları giderek önem kazanıyor

Yarı otomatik hidrolik halka büküm makineleri çekme yaylarının uç kısımlarındaki kanca ve halkaların üretiminde kullanılıyor. Yarı otomatik servo tel bükme makinelerinden ise telden değişik bükümlü parçaların üretiminde yararlanılıyor. Üretim sürecinde tel kesme makineleri büyük önem taşıyor. Yayların, yay uçlarının ve yay kollarının kesimi bu makinelerle yapılıyor. Yay üretim sürecinin en masraflı işlemlerinden birini taşlama işlemi oluşturuyor. Bu nedenle, artık yayları telden yatay bir kesimle ayırma yöntemi yaygınlaşmışbulunuyor. Böylelikle taşlama işlemi büyük ölçüde azaltılmış oluyor.

Artık üretimin münferit aşamalarına ağırlık vermek yerine üretim zincirinin bir bütün olarak ele alınmasına olanak veren yaklaşımların giderek yaygınlaştığı dikkat çekiyor. Bu nedenle, VDF Vogtland Federntechnik firması “Lean Spring Production” sistemini tercih ediyor. VDF Vogtland Federntechnik firması Proje Müdürü Thorsten Schrotsberger “Quality Engineering”dergisi için verdiği röportajda söz konusu sistemin üretim sürecinin bir bütün olarak izlenerek optimize edilmesine olanak verdiğini vurguluyor. Böylelikle ürünün kalitesini etkileyecek tüm ara işlemlerin planlanması, denetlenebilmesi ve sonuçların değerlendirilmesinin mümkün olabildiği belirtiliyor. Firmanın Proje Müdürü Schrotsberger sistemi şu şekilde açıklıyor: “Sistemin en önemli unsurlarından birini seri montaj hattı oluşturuyor. Böylelikle aşırı stok nedeniyle oluşabilecek kaynak israfı veya küçük miktarlarda üretim sonrasında oluşacak duraklamalar ortadan kalkmış oluyor. Ayrıca bu sistem muhtemel hataları daha oluşmadan engelleyebilen sıfır-hata-stratejisine dayanıyor. Üretim kısa üretim sürelerine veya küçük üretim miktarlarına rağmen kesintisiz devam edebiliyor. Ara depolama miktarının düşük düzeyde tutulabilmesi için malzeme ve depolama alanının da en iyi şekilde optimize edilmesi gerekiyor.”

Proses optimizasyonu ve şikayetlerin yönetimi

VDT Vogtland firmasında üretim süreci optimizasyonu entegre bir şikayet yönetimini de içeriyor. Sistemin aktardığı güncel değer ve parametreler sayesinde sık sık tekrarlanan hataların belirlenmesi ve tekrarlanmaması sağlanıyor. Müşterilerden gelecek şikayetler öncelikli olarak dikkate alınarak, sadece söz konusu ürün siparişinin değil, üretim sürecinin tümünün optimize edilmesi için çalışılıyor. Bu yöntemin uygulanmaya başladığı tarihten beri hata oranının belirgin şekilde aşağı çekildiği belirtiliyor.

VDT Vogtland Federntechnik GmbH firmasının söz konusu kalite yönetim sistemi için yapmış olduğu yatırımın – firmanın hitap ettiği sektör açısından bakıldığında – çok doğru bir karar olduğu görülüyor. Firmanın Proje Müdürü Schrotsberger “toplam üretimin yarısına yakın bölümünü satın almakta olan otomobil üreticilerinin çok sık model değişikliğine gittiklerini ve her yeni modelde kullanılan parça sayısının giderek azaldığını, buna karşın kullanılan yayların giderek çeşitlilik kazandığını” belirtiyor. Küçük sipariş miktarları,ürün değişiklikleri ve yoğun inovasyon baskısı nedeniyle ürün ve üretim süreçlerine kalite açısından yüksek beklentiler yöneltiliyor.

Müşteriler kaynak verimliliği sağlayan üretim süreçleri talep ediyor

Başarılı olabilmenin yolu etkin üretim sürecinden geçiyor. Ancak son yıllarda başarı için yeni bir koşulun daha oluştuğunu görüyoruz. Müşteriler artık üreticinin çevreye ve mevcut kaynaklara zarar vermeyecek nitelikte bir üretim süreci izlemesine giderek daha fazla önem veriyor. Bu hususu dikkate alan üreticiler, sadece müşteri kazanmakla kalmıyorlar. Zaten artan enerji ve hammadde fiyatları da üreticileri sürdürülebilir bir üretim süreci tercih etmek zorunda bırakıyor. Böylelikle çevrenin korunmasına da katkısağlanmış oluyor.

Renzing GmbH ve Vogtland Federntechnik firmaları tüm bu gelişmelerin üretimin sertifikalandırılması için önemli bir neden oluşturduğu görüşünü savunuyorlar. Nitekim şirketler grubuna TÜG-NRW tarafından ISO 14001 normuna göre Çevre Yönetim Sistemi Belgesi verilmiş bulunuyor. Firma yönetimini temsilen projeye destek vermiş olan Klaus Halverscheidt “bundan sonra çalışanlara yönelik eğitimlerin sürdürülmesinin ve üst düzey yöneticilerinin bu konuda örnek oluşturmasının“ çok önemli olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla başarıyolunda ilerlemek için çevrenin de dikkate alınması gerekiyor. Sanayi ve ekolojinin artık birbirinden bağımsız hareket etme imkanları bulunmuyor. Bu hususun yay sanayi için de geçerli olduğu görülüyor.

wire 2014 Basın Bürosu:

Petra Hartmann-Bresgen M.A.

Kathrin Kleophas van den Bongardt

( +49 (0)211/4560-541

( +49 (0)211/4560-544

2+49 (0)211/4560-87 541/-87 544

7HartmannP@messe-duesseldorf.de

7KleophasvandenBongardtK@messe-duesseldorf.de

ÖZET BİLGİLER: wire 2014

Fuarın adıwire 2014

UluslararasıTel ve Kablo İhtisas Fuarı

Düzenleyen kuruluşMesse Düsseldorf GmbH

Messeplatz

40474 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 45 60 01

Infotel: +49 (0)211 45 60-900

Telefax: +49 (0)211 45 60-668

İnternet http://www.messe-duesseldorf.de

Destekleyen kuruluşlarIWCEA

International Wire and Cable Exhibitors Association,

Germany

IWMA

International Wire & Machinery Association, UK

ACIMAF

Italian Wire Machinery Manufacturers Association,

Italy

WCISA

Wire & Cable Industry Suppliers Association, USA

Ağırlıklı ürün gruplarıTel ve kablo üretim ve işleme makineleri

Hasır ve tel kaynak makineleri

Yay üretim ve perçinleme makineleri

Yöntem tekniğine ilişkin gereçler

Yöntem tekniğine ilişkin yardımcı malzemeler

Hammaddeler, özel tel ve kablolar

Ayar, kumanda ve ölçüm teknikleri

Kontrol teknikleri, özel uzmanlık konuları, lojistik,

çevre koruma

wire 2012 verileri50 ülkeden 1.313 katılımcı firma,

38.547 ziyaretçi, 57.369 metrekare net sergi alanı

Fuar salonları 9 – 12. salonlar ve 15 – 17. salonlar

Fuar saatleri7 – 10 Nisan 2014: 9.00 - 18.00 arası

11 Nisan 2014: 9.00 – 17.00 arası

Fuar giriş ücretleri Günlük bilet: 52,00€

Günlük bilet (online):36,00 €

Abonman:92,00 €

Abonman (online): 74,00 €

İndirimli günlük bilet: 15,00 €

KatalogFiyat:30,00€

Katalog paketi wire/Tube:55,00 €

Postayla katalog siparişi:

Neureuter Fair Media

Westendstrasse 1

45143 Essen

Tel: +49 (0)201 / 36547 305

Fax: +49 (0)201 / 36547 325

rogmann@neureuter.de

İnternethttp://www.wire.de

yilmazparlar@yahoo.com

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder