e-mail ile takip et

4.08.2012

MMG-PANEL-YILMAZ PARLAR


ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Mimar Ve Mühendisler Grubu Barcelo Eresin Topkapı Hotelde 08 Nisan 2012 Pazar
günü“ Üniversite Sanayi İşbirliği: Sorunlar ve Çözümler’’ konulu Panel düzenledi.
MMG Genel Başkanı Avni Çebi yaptığı açılış konuşmasında “İleri sanayi ülkelerinde ve yeni sanayileşen ülkelerde, üniversite-sanayi işbirliğine büyük bir önem verilmektedir. Bunun ortamını oluşturabilmek için hükümet/devlet eliyle önlemler alınıp, işbirliğini teşvike yönelik finansman destek programlarının yürürlüğe konduğunu, üstelik bu konuyu ele alan sayısız makale, ciltlerle kitap yazıldığını ve pek çok bilimsel toplantı yapıldığını biliyoruz. Görülen o ki, bu iki ayrı dünya, geleneksel normları dışına çıkıp, bir işbirliği noktasında buluşmalılar.
Üniversite-sanayi işbirliğinin, ulusal inovasyon sisteminin temelini oluşturmasından kaynaklanan bu işbirliği çerçevesinde ortaya çıkan sorunları, ülkemizin en önemli üniversitelerinin rektörleri ve sanayicilerini, hükümet/devlet üçgeninde bir araya getirerek çözümler üretmek ve geleceğe umutla bakan nesillerin yetişmesine imken tanıyacak çözümler üretmeye çalışacağız.” dedi

Bu çerçevede Piomak Otomasyon sponsorluğunda gerçekleşen Panel’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut KAVRANOĞLU selamlama ve paneli önemini vırgulayan konuşmasını müteakip, Moderatör lüğünü MMG Akademik Kurul Başkanı
Prof. Dr. İlhan Kocaarslan yaptığı panelde Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü - Prof. Dr. İsmail YÜKSEK Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Zafer Gül Piomak Otomasyon ve Makina Y.K. Başkanı Oral Avcı İTÜ Enerji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Altuğ Şişman yer aldı.
yilmazparlar@yahoo.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder