e-mail ile takip et

10.04.2015

Engelli İstihdamıyla İlgili Güncel Politikaların Değerlendirilmesi Semineri-Yılmaz Parlar


BASIN TOPLANTILARI  

 


ÇALIŞABİLİRİM
(I CAN WORK)

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu III – Siyasi Kriterler Hibe Programı tarafından desteklenen Çalışabilirim! Projesi kapsamında gerçekleştirilen, Engelli İstihdamıyla İlgili Güncel Politikaların Değerlendirilmesi Semineri, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) koordinatörlüğünde  Sağlık-Sen İstanbul 1 No’lu Şube, ROSCOS (Romanya Omurilik Felçlileri Derneği) ve Praxis Europe (İngiltere) ortağında, 02-03 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul WOW Hotel&Convention Center’da düzenlendi

 Çalışabilirim! (I can Work!) Projesi T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu III – Siyasi Kriterler Hibe Programı tarafından desteklenen Çalışabilirim! Proje engelli çalışanların ulusal hukukta ve ülke politikasında mevcut durumunun değerlendirilmesine yöneliğe hedef doğrultasındaydı.
  Farklı sivil toplum örgütlerinden ve kamu kurumların bir araya geldiği etkinlikde,  Romanya – İngiltere ve Türkiye için hazırlanan “Engelli Bireylerin İstihdam ve Çalışma Koşulları ile İlgili Güncel Politikalar” raporlarının çıktıları katılımıyla panel düzenlendi. Panelin son oturumunda Prof. Dr. Murat Engin tarafından karşılaştırmalı sistem analizi yapıldı. Engelli İstihdamını Teşvike Yönelik Yasal Düzenlemeler, Engellinin Sosyal Güvenlik Hakları, Engelli İstihdamında Fiziki Erişim Sorunu ve Çözüm Önerileri, Çalışan Engelli Bireylerin Hak Mücadelesi konu başlıklı 4 farklı atölye çalışması yapıldı.   Sendikal Faaliyetler Atölye çalışmasının tamamlanmasının ardından katılımcılar bir araya gelerek atölye çalışmalarında konuşulan konularla ilgili raporların sunumları gerçekleştirildi.    

İlgilililerin verdiği bilgilere göre ; “Sivil Toplum Diyaloğu programının medya ayağında gerçekleşecek 16 projeye toplam 2.1 Milyon Avro bütçe ayrıldı. AB üyeliğinin hem Türkiye hem de AB’ye kazandıracakları konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesinde etkin rol oynayan medyanın yanı sıra, programın siyasi kriterler bölümü altında desteklenen 39 farklı projesi var. Toplam 4.8 Milyon Avro ile destelenecek bu projeler insan hakları, ayrımcılıkla mücadele; demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi konulara yoğunlaşıyor.” Şekindedir.

Dernek hakkında verdikleri bilgiye göre; “Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) 1998 yılında omurilik felçlilerinin tıbbî, meslekî, ekonomik, sosyal sorunlarının çözümü ve yeni omurilik felçlilerinin oluşmaması için hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği 1998 yılından bu yana; öncelikle omurilik felçlileri olmak üzere tüm ortopedik engellilerin tıbbi, mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümlerine yönelik ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmalar yapmaktadır. TOFD başarılı ve yaygın çalışmaları nedeniyle 03.05.2004 tarih ve 2004/7252 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsünde hizmetlerini sürdürmektedir. Derneğin birincil hedeflerinden biri, yeni oluşabilecek kalıcı sakatlıkların önlenmesi ve toplumun bu alanda bilgilenmesini sağlamaktır. Türkiye'de 150 bin üzerinde omurilik felçlisinin olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakamın %90''ı tekerlekli sandalyeye ve bir başka kişiye bağımlı yaşamak durumunda kalmaktadır. Çoğunlukla trafik kazaları, yüksekten düşme, sığ suya balıklama atlama, ateşli silahla yaralanma, iş kazaları, hastalıklar (omurga tümörü, omurga ve omurilik enfeksiyonları, yumuşak doku hastalıkları – bel ve boyun fıtıkları) vb. omurilik felcine neden olmaktadır. Gerek yetersiz rehabilitasyon, gerekse çevresel koşullar (mimari engeller ve ulaşım sorunları) çoğunlukla tekerlekli sandalye bağımlısı olan omurilik felçlilerinin bağımsızlığını kısıtlamakta, üretici konuma geçip, toplumsal ve ekonomik yaşama katılımlarını engellemektedir. Bu sorunların çözümünü bir bütün olarak ele alan dernek, bir taraftan kamusal alanda çözümler üretirken, öbür taraftan diğer yandan da birey bazında omurilik felçlilerini konutlarından alarak dernek merkezimizdeki hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamaktadır. 2.100’ün üzerinde üyesi bulunan derneğin, 1.350'nin üzerindeki üyesi çeşitli seviyelerde omurilik felçlisidir. Şubeler: Ankara, Beykoz, Elazığ, Görele, Temsilcilikler: Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Karaman, Karabük TOFD”

yilmazparlar@yahoo.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder